Пробні завдання

Порівняльний зворот

Українська мова

клас 8
Завдань: 7
Мовлення і спілкування.

Українська мова

клас 5
Завдань: 8
Безособові речення

Українська мова

клас 8
Завдань: 10
Складні слова. Правопис складних слів

Українська мова

клас 6
Завдань: 12
Особливості творення іменників. Букви Е, И, І в суфіксах іменників

Українська мова

клас 6
Завдань: 13
Присвійні займенники

Українська мова

клас 6
Завдань: 7